3 tháng 1, 2014

CUỘC ĐỜI THEO ĐẢNG


CUỘC ĐỜI THEO ĐẢNG
Đinh Văn Lâm

Quý Tỵ tiễn biệt ra đi
Giáp Ngọ đang đến, xuân về muôn nơi
Trăm hoa nảy lộc, đâm chồi
Chào xuân, mừng Đảng tuổi người tám tư

Chúng ta hăng hái thi đua
Lập nhiều thành tích chào mừng Đảng ta
Tư tưởng, chính trị, lập trường
Lúc nào cũng phải dẫn đầu tiên phong

Mọi công việc Đảng, hội trao
Quyết tâm thực hiện làm sao vẹn toàn
Bảo vệ Đảng và chính quyền
Sẽ là nền tảng xây nền chính duyên

Cựu chiến binh quyết tiến lên
Luôn là nòng cốt của toàn dân cư
Đoàn kết thành khối đồng lòng


Suốt đời theo Đảng, một lòng thủy chung

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét