26 tháng 6, 2014

Đội Achentina


Đội Achentina
Hải Thăng

Đá luân lưu thắng Hà lan
Nổ tim hai cổ động viên vì mừng
Hôm nay thua đức không chừng
Mấy thằng treo cổ, mấy thằng nổ tim.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét