16 tháng 2, 2015

Lục bát cặp đôi - 1


Lục bát cặp đôi - 1
(Giao lưu - Thơ yêu - In thơ)

                                        Hải Thăng


Giao lưu
                    Hải Thăng

Anh làm thơ, em làm thơ
Hai luồng cảm hứng cứ QUỜ QUẠNG nhau.
Thơ yêu
                          Hải Thăng

Thơ anh chỉ có một câu
Không xoa bóp vẫn lên màu yêu đương.
In thơ
                            Hải Thăng
Không in đời bảo thơ tồi
In thì bát đĩa, xoong nồi mốc meo.

2 nhận xét: