18 tháng 2, 2015

Hồ Đồng Mô


Hồ Đồng Mô
Hải Thăng


Đồng Mô trời nước trong xanh
Trăng non in bóng, tròng trành thuyền câu
Mây trời, bóng đảo lồng nhau
Thuyền ai nhẹ lượt vớt câu thơ tình./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét