21 tháng 1, 2014

Vị tướng của dân
Vị tướng của dân
Đinh Văn Lâm

Hai cuộc trường chinh trọn cuộc đời
Vì dân vì nước đặng lòng son
Song toàn Văn – Võ một danh tướng
Lừng lẫy năm châu lãnh đạo quân
Anh cả toàn quân lòng nhân ái
Học trò của Bác dạ kiên trung
Người về Đảo Yến chiều thu vắng
Để nỗi thương đau đến khôn cùng.


  Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét