5 tháng 1, 2015

Luận bàn cuộc đời
Luận bàn cuộc đời

60 chưa phải là già
60 là tuổi mới qua dậy thì
65 hết tuổi thiếu nhi
70 là tuổi mới đi vào đời
75 là tuổi ăn chơi
80 là tuổi yêu người, yêu hoa
90 mới bắt đầu già
Đêm nằm vẫn cứ mặn mà yêu đương
100 có lệnh Diêm Vương
Cứ ở trên đấy yêu đương thỏa lòng
Bao giờ đạn hết lên nòng
Từ từ nằm xuống là xong một đời./.

(Sưu tầm)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét