9 tháng 1, 2014

BẬC THÁNH VĨ NHÂN


BẬC THÁNH VĨ NHÂN
Đinh Văn Lâm

Dòng người im lặng…
Nối đuôi nhau
Dài mãi
Tái tê
Trong lòng người dân
Đau đớn
Bộn bề…
Bởi trong tim
Chưa bao giờ cảm xúc
Bởi trong lòng
Tự hào một dân tộc
Có anh vị Đại tướng Giáp Văn
Anh đứng đầu
Phất ngọn cờ bách chiến
Bách thắng Bác Hồ trao
Lên đỉnh đài chiến thắng
Hôm nay người ra đi, lòng bùi ngùi thương tiếc
Kính cẩn vĩnh biệt người: Bậc thánh vĩ nhân./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét