2 tháng 3, 2014

Chốn xưa
Chốn xưa
Thu Nghí

Chiều nay trở lại chốn xưa
Vẳng nghe tiếng mẹ ầu ơ thủa nào
Lại nghe một giọng ca dao
Mẹ tôi ngửa mặt đếm sao trên trời
ằm trên cánh võng đưa nôi
Mẹ ru tôi cả cuộc đời bể dâu
Bây giờ tìm mẹ nơi đâu
Nén hương con thắp, thỉnh cầu mẹ vui.
Con về thăm lại vua đồng
Nằm mơ thấy mẹ mà lòng tái tê
Mẹ ơi! Con mẹ nay về
Vẫn như thấy mẹ ở quê năm nào
Dàn trầu với lại cầu ao
Còn in dấu mẹ ra vào ngày xưa./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét