9 tháng 2, 2014

Thăm bạn già


Thăm bạn già
Nguyễn Thị Muôn

Tôi lại về đây với bạn già
Tình quê nghĩa nặng chẳng phôi pha
Nhìn nhau khỏe mạnh tôi mừng lắm
Tai có nặng hơn mắt chưa nhòa

Tôi lại về đây với bạn già
Biết bao kỷ niệm đã trôi qua
Cùng nhau kể lại bao chuyện cũ
Nhớ nhớ, quên quên lại cười xòa

Tôi lại về đây với bạn già
Ngày xưa tụm bẩy với tụm ba
Tung tăng bơi lội khúc sông ấy
Nay nắn dòng trôi mọc lên nhà./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét