20 tháng 3, 2014

Thăng long - Hà Nội Ngàn năm văn hiến


Thăng long - Hà Nội
Ngàn năm văn hiến
Hoàng Thị Thu

Thăng Long, Hoàn Kiếm sáng Tây Hồ
Thái tổ Lý triều lập đế đô
Đại Việt ngàn năm xây đất nước
Lạc hồng thiên kỷ dựng cơ đồ

Thăng Long thủa trước bền xã tắc
Hà Nội ngày nay vững thế cờ
Thành phố Hòa bình nay mở rộng
Con tầu vượt sóng đón thời cơ./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét