27 tháng 3, 2014

Tình đồng đội


Tình đồng đội
Bành Thanh

Anh hiến dâng cả cuộc đời
Cho dân, cho Đảng cũng như tôi
Hy sinh cống hiến cho lịch sử
Không tiếc máu xương cả cuộc đời
.
Còn đến hôm nay giữa chúng ta
Thời gian quý hiếm của tuổi già
Cây cao bóng cả cho con cháu


Trọn tình, vẹn nghĩa bạn với ta

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét