15 tháng 3, 2014

Về nguồn


Về nguồn
Lại Anh Tuất

Về nguồn dâng nén hương thơm,
Trầm tư tưởng nhớ công ơn vua Hùng.
Năm mươi con cháu lên rừng,
Năm mươi xuống biển cùng chung giống nòi.
Ngàn xưa, nay đã bao đời,
Bão dông lũ lụt, đắp bồi non sông.
“Khao lề thế lính” biển đông,
Sấm rung, chớm giật, cuồng phong chẳng sờn
Trí nhân, thay nỗi căm hờn,
Bao dung, đạo nghĩa, thắng cơn hung tàn.
Anh hùng hào kiệt muôn vàn,
Thời nào cũng sáng hơn ngàn sao sa.
Rừng sâu biển cả bao la,
Thiêng liêng mỗi bước,hương hoa theo cùng.
Yên bình niềm khát vọng chung,
Năm châu bốn bể sống trong nghĩa tình.
Dựng xây thịnh vượng văn minh,
Vòng tay giữ lấy hòa bình tự do.
“Sông sâu biển rộng dễ dò
Nào ai lấy thước mà đo lòng người”.
Thanh minh, giỗ Tổ mùng mười,
Bốn phương hội tụ về nơi Tiên Rồng.
Còn đây con cháu Lạc Hồng,
Thì còn bờ cõi núi sông vẹn toàn.
Nghìn năm chớp biển mưa nguồn,
“Tả thanh thiên” nét chữ còn phân minh.
Ai yêu công lý, hòa bình,
Ai người đạo đức, nghĩa tình sáng trong?
Muôn nơi thế giới đáp lòng,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét