11 tháng 4, 2015

GHẸO SƯ


Đăng trong CLB Những người thích đùa

GHẸO SƯ

Lên chùa gặp một ni cô
Chen chân niệm phật na mô cùng người
Cửa từ bi chẳng hẹp hòi
Thì xin nhận lễ thề bồi được chăng./.

Vũ Kiệt
Liễu Giai - Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét