20 tháng 5, 2015

HỒN THI SỸ

HỒN THI SỸ

Ta bình tâm đắm mình trong cõi lặng
Nghe lao xao vinh nhục của kiếp người
Sự thật giả trong nhập nhòa sáng tối
Đi về đâu hồn thi sĩ ta ơi !

Nguyễn TT
Chí Linh - Hải Dương

1 nhận xét: