7 tháng 5, 2015

NGÁN CẢNH

NGÁN CẢNH
Hải Thăng 

Làm chi vui được khi con cấu
Không khổ làm sao lúc vợ lườm
Thêm tuổi nữa ư già mỏ dẩu
Ngồi thiền nóc tủ - Hưởng hương thơm./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét