18 tháng 5, 2015

THẬT THÀ


THẬT THÀ


Thật thà quá để nó lừa
Nhận biết ra đã là thua mất rồi
Vào chùa khấn Phật một thôi
Hai ông Thiện, Ác buồn vui vô tình

Nguyễn TT 
Chí Linh - Hải Dương

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét