25 tháng 2, 2016

VỀ HƯU


VỀ HƯU

Về hưu nọc chạy ra mồm
Thơ tồi, phú kém tiếng đồn gần xa
Về già "Phát tiết tinh hoa"
Nó là Vũ Kiệt - Tay già dở hơi.

Vũ Kiệt
Liễu Giai - Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét