4 tháng 1, 2015

Trở lại người dưng

(Ảnh: Minh hoạ)

Trở lại người dưng

Nguyễn Minh Khiêm

Thôi đành lại hóa người xa
Thôi đành ta lại về là người dưng!
Bao năm chẻ lạt bện thừng
Trăm chắp nghìn nối… tiếc gừng chả cay!Tiếc tre chưa đủ tháng ngày
Đan sàng, sàng uật trên tay người cầm!
Câu thơ gieo chả thành trầm
Bao năm tháng ủ… hóa mầm chia xa!

Em không dứt được người ta
Buộc vào lạt lại tướp ra buốt lòng!
Thôi đành thuyền cặp bến không
Đầy duyên nợ thế cho lòng thảnh thơi!

Làm người dưng nhé, người ơi
Ngày xưa, xin gửi lại thời ngày xưa!./.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét