23 tháng 2, 2016

KÊU TRỜI


+


KÊU TRỜI

Ốc ngon họ đã xơi rồi
Còn phần đổ vỏ thì tôi phải làm
Kêu trời rằng: "Thực con oan"
Trời rằng:
"Việc phúc đáng làm con ơi!
Khi nào con về chầu trời
Chọn tiên đẹp nhất Trời thời gả cho".

Vũ Kiệt
Liễu Giai - Hà Nội

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét